pl-PL
Polish
cart
Koszyk
menu

Zwrot i wymiana towaru

  

Kupujący ma prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty otrzymania na warunkach określonych poniżej. Prosimy o uważne przeczytanie, gdyż w przypadku nadużycia tej opcji dokładnie sprawdzamy zwracany towar. Ta strona nie dotyczy rozpatrywania reklamacji wad, reguluje to strona „Procedura reklamacijna”.

 

GIEŁDA

Wymiana towaru (np. inny rozmiar, nieodpowiedni prezent na inny towar itp.) odbywa się w drodze porozumienia zwykle natychmiast lub bezpośrednio po zaopatrzeniu w odpowiedni rozmiar lub produkt. Za pierwszą wymianę klient nie płaci już dodatkowej opłaty pocztowej (ponosi jedynie koszty związane z wysłaniem do nas nieodpowiedniego produktu). W wyjątkowych przypadkach należy jednak liczyć się z kosztami wysyłki w przypadku drugiej lub kolejnych wymian.

 

POWRÓT 

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie jest możliwe m.in. odstąpienie od umowy sprzedaży dotyczącej dostawy towaru zmodyfikowanego zgodnie z wolą kupującego lub dla jego osoby, z umowy kupna dostawy towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu, a także obejmującego towar, który po dostawie został nieodwracalnie zmieszany z innymi towarami, z umowy kupna dostawy towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie może zostać zwrócony, a także z umowy sprzedaży o dostarczenie nagrania audio lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli naruszyło oryginalne opakowanie.

2. Jeżeli nie jest to przypadek wymieniony w art. 1 lub inny przypadek, w którym nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, w terminie czternastu (14) dni od odbioru towaru, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru . Odstąpienie od umowy kupna należy przesłać sprzedającemu w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Odstąpienie od umowy kupna może zostać przesłane przez kupującego m.in. na adres siedziby sprzedającego lub na adres e-mail sprzedającego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 2, umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od umowy przez sprzedającego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 2, sprzedający zwróci otrzymane od kupującego środki w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia kupującego od umowy kupna, w taki sam sposób, w jaki otrzymał je sprzedający od kupującego. Sprzedający ma także prawo do zwrotu świadczenia dostarczonego przez kupującego w przypadku zwrotu towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie przez kupującego żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci mu towar lub udowodni, że wysłał towar przedsiębiorcy.

5. Towar może zostać zwrócony wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, nieużywany (w przypadku odzieży i obuwia oczywiście można je przymierzyć, a następnie zwrócić do oryginalnego opakowania), bez śladów użytkowania oraz z wszystkimi metkami, cenami oraz inne elementy służące do oznakowania towaru. Jeżeli towar zostanie zwrócony w stanie innym niż podany powyżej, zostanie on zwrócony kupującemu na jego koszt po uiszczeniu opłaty za wysyłkę lub odsprzedany jako towar używany po rozsądnie obniżonej cenie.

6. Sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej towarowi z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.

7. Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzyma prezent, umowa podarunkowa pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy, zgodnie z którą w przypadku odstąpienia kupującego od umowy kupna, umowa podarunkowa dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać skuteczne i kupujący ma obowiązek wraz z towarem zwrócić sprzedającemu również otrzymany prezent.

8. Do towaru należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna lub „ulotkę zwrotną” (którą kupujący otrzyma drogą elektroniczną jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia), zawierającą fakturę ze wskazaniem konta numer, na który należy zwrócić płatność za towar. Następnie odpowiednia kwota zostanie przekazana klientowi.

 

Towar należy wysłać na adres:
Chopper-horse s.r.o.
Trebizskeho 1481
738 01 Frydek-Mistek
 
PROSIMY NIE WYSYŁAĆ PRZEDMIOTÓW ZA DORSZEM W przeciwnym razie PRZESYŁKA NIE BĘDZIE PRZYJĘTA.
 
 
phone
zadzwoń do nas
chat
Lub napisz do nas na
Zaloguj się
Nie masz jeszcze konta?Zarejestruj się teraz.