pl-PL
Polish
cart
Koszyk
menu

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego glanykmm.pl 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Sklep internetowy „glanykmm.pl”, zwany w dalszej części regulaminu „Sklepem”, dostępny pod adresem www.glanykmm.pl, prowadzony jest przez Firmę

Chopper-horse s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, Republika Czeska, tel.+420 777 113 567, e-mail: objednavky@botykmm.cz

FIO banka, nr konta (IBAN): CZ31 2010 0000 0028 0031 7363

2. Złożenie zamówienia w sklepie glanykmm.pl jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

3. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.

4. Składając zamówienie w sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu glanykmm.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu glanykmm.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

§2 Warunki złożenia i potwierdzenia zamówienia.

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez wysłanie znajdującego się na stronie http://www.glanykmm.pl specjalnego formularza zamówienia wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy, drogą mailową na adres objednavky@botykmm.cz przez 24 godziny na dobę oraz telefonicznie Pon – Pt w godzinach 9.00 – 17.00.

2. Po złożeniu zamówienia Klient powinien dostać e-mail zawierający wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Czas o którym mowa w § 2 ust. 2 może zostać wydłużony w przypadku złożenia zamówienia w dni uznane za wolne od pracy.

4.  Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest:

a) w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem strony - prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu;

b) w sytuacji przesłania zamówienia drogą mailową – złożenie zamówienia zawierającego następujące dane: nazwa produktu lub produktów, ilość, rozmiar, kolor, pełne dane adresowe do wysyłki - imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, wybór formy płatności – za pobraniem lub przelewem. W przypadku zamówień składanych e-mailem nie ma możliwości płatności online i kartą.

c)  w przypadku złożenia zamówienia telefonicznie – należy podać informacje wymienione w pkt. b niniejszego paragrafu (zamówienie email)

5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane jeżeli towar jest dostępny w magazynie lub możliwe jest sprawdzenie towaru bezpośrednio od dostawcy. W przypadku niedostępności towaru zamówienie zostanie anulowane. W przypadku gdy zamówienie zawiera więcej pozycji wówczas realizowane jest zamówienie w całości lub ta część tego zamówienia, która dostępna jest na stanie magazynowym.

7. Kupujący zobowiązany jest podać prawidłowe i poprawne dane osobowe wskazane szczegółowo w formularzu zamówienia, a w szczególności: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

8. Brak wskazania danych wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszego regulaminu powoduje nie przyjęcie zamówienia do realizacji.

9. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w sklepie czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. O takim przypadku Klient każdorazowo jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

10. Glanykmm.pl niniejszym zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w razie wystąpienia na stronach sklepu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów.

11. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek, który załączony jest do przesyłki jako dowód zakupu.

12. Zmiany w zamówieniu mogą być składane poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie o ile zamówienie nie zostało wcześniej zrealizowane.

13. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego wycofywania z oferty towarów, prezentowanych na stronach sklepu z istotnych przyczyn (np. czasowy brak dostępności).

14. Zawarte w karcie produkty mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego produktu. Wszystkie pomiary podane w opisie produkty są długościami przybliżonymi i nie stanowią podstawy do przyjęcia reklamacji.

§ 3 Ceny towarów

1. Ceny produktów w sklepie przedstawione są przy każdym produkcie, są to ceny brutto wyrażone w polskich złotych. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek.

2. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia zamówienia. Okresowe oferty promocyjne nie dotyczą zamówień już złożonych i będących w trakcie realizacji w momencie wejścia w życie kolejnej oferty.

3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione jako odrębna pozycja sprzedaży na dokumencie sprzedaży.

4. Oryginał rachunku jest dołączany do przesyłki jako dowód zakupu.

§ 4 Czas i sposób realizacji zamówienia

1. Zamówienia w sklepie glanykmm.pl realizowane są wyłącznie w dni robocze.

2. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia (2-5 dni roboczych od daty nadania statusu: "W trakcie realizacji" w przypadku ze sa buty na magazyne / produkcja trwa okolo 30-60 dni) + prawdopodobny czas dostawy. - termin realizacje zamowienia wysylami w potwierdzeniu zamowenia

4. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w sklepie, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. O takim przypadku Klient każdorazowo jest informowany pocztą elektroniczną lub poprzez wiadomość sms, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

5. Przesyłki opłacone przelewem, przy pomocy płatności online lub kartą kredytową są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym glanykmm.pl.

6. W przypadku wysyłki zamówień poza terytorium Polski, realizacja zamówienia następuje dopiero po wpłynięciu pieniędzy na konto sprzedawcy.

7. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 5 Formy płatności oraz koszty dostawy

1. Wyróżniamy następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u kuriera;

b. przelewem – na numer konta bankowego; umowa poprzez email...

W przypadku wybrania przez Klienta płatności przelewem zobowiązany jest on do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 6 dni roboczych od daty złożenia pod rygorem anulowania przedmiotowego zamówienia.

2. Koszty dostawy według taryfy Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej –

O czym zamawiający zostanie powiadomiony drogą mailową bądź sms.

W przypadku zwrotu towaru dokonanego na podstawie § 6 i 7 niniejszego regulaminu, Klient zobowiązany jest ponieść koszty dostawy o których szczegółowo mowa w § 6 ust. 9 oraz § 7 ust. 7 i 9.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie powstałe w wyniku podania przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu dostawy, jak również w wyniku nieterminowej realizacji przez firmy transportowe niezależne od glanykmm.pl lub operatora pocztowego.

4. Zamówione towary są dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Zapłata za towar uiszczana jest gotówką u kuriera, na poczcie przy odbiorze przesyłki lub przelewem na konto bankowe sklepu. Formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

§ 6 Reklamacje

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku stwierdzenia podstaw do reklamacji wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu Klientowi przysługuje prawo do odesłania towaru przesyłką pocztową na następujący adres: MORAVIA ADLER CZ s.r.o. Kantor wymiany walut, Mariusz Mike, ul. Karola Miarki 1, 48-340 Glucholazy, Polska
tel.+420603586617
e-mail: kmm@kmmboots.eu

3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup z własnym opisem wady produktu na jego odwrocie, z nagłówkiem „Reklamacja” oraz danymi kontaktowymi.

4. Glanykmm.pl nie przyjmują żadnych paczek odsyłanych za pobraniem.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny.

7. Glanykmm.pl ma prawo do zaoferowania Klientowi innego, dostępnego w sklepie towaru do wyboru, podobnego do wybranego.

8. W wypadku trudności z naprawieniem lub wymienieniem towaru, o których mowa w ustępie poprzedzającym glanykmm.pl gwarantuje zwrot równowartości ceny towaru.

9. Różnice zachodzące pomiędzy towarem dostarczonym zgodnie z zamówieniem, a zdjęciem towaru zawartym na stronie www.glanykmm.pl nie stanowią podstawy reklamacji.

§ 7 Zwroty

1. Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) konsument ma prawo, w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego towaru, do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

2. Zwracany w trybie § 7 ust. 1 towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ustępach poprzedzających sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.

4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć kopię rachuneku oraz numer konta (e-mail/litera). Zwracany towar należy odesłać na adres: Kantor wymiany walut, Mariusz Mike, ul. Karola Miarki 1, 48-340 Glucholazy, Polska

5. Koszt dostawy uwzględniony na rachunku i koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Uwaga: w przypadku oferty promocyjnej darmowej wysyłki - opisana w punkcie „Wysyłka” niniejszego regulaminu nie obowiązuje zwrot zakupionego towaru na zasadach przewidzianych powyżej.

6. Glanykmm.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w przypadku reklamacji, o której mowa w § 6 oraz zwrotu towaru, opisanego szczegółowo w niniejszym paragrafie. Koszty przesyłki związane w wysyłką zamówienia do Klienta nie podlegają zwrotowi.

7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.08.2011r.

4. Sklep glanykmm.pl zastrzega sobie niniejszym prawo do zmiany Regulaminu

phone
zadzwoń do nas
chat
Lub napisz do nas na
Zaloguj się
Nie masz jeszcze konta?Zarejestruj się teraz.